Adatkezelési tájékoztató
Hatályos 2018. május 24. napjától.

Adatkezelési tájékoztató letöltése: itt

Több kedves érdeklődőnk jelezte, hogy vonakodik a regisztrációtól, nem szeretne regisztrálni, mert elegük van a kéretlen, tolakodó reklámokból.
Nos tömören: az Ön jóváhagyása vagy kérése nélkül soha semmilyen reklámot nem küldünk. Személyes adatait kizárólag megrendelésének teljesítése érdekében használjuk és arra jogosulatlanoknak nem adjuk át. Kérjük, olvassa el lenti tájékoztatónkat, amiből megismerheti az adatvédelmi alapelveket. Megtudhatja hogyan, meddig és milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait. Kinek adjuk át és hogyan óvjuk azokat az illetéktelenektől, hogy milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet és, hogy Ön szabadon rendelkezhet adatainak kezelése fölött.

Bizonyára hallott már róla, hogy az Európai Unio tagállamaiban egységes európai adatvédelmi rendelet lépett életbe. Ez a General Data Protection Regulation, 2016/679 számú rendelet, röviden GDPR. Melyben számos kulcsfontosságú jog révén segítik Önt abban, hogy átvegye az irányítást az adatai fölött, valamint, hogy hatékonyabban megvédhesse magát. A személyes adatok védelme valamennyi polgár alapvető joga az EU-ban. Ezek a jogok fokozottabb ellenőrzést biztosítanak személyes adatai felett, továbbá javítják online és offline biztonságát.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően Mesterné Szilos Katalin ev. az alábbi tájékoztatást nyújtja az általa üzemeltetett puzzlefutar.hu webáruházzal (továbbiakban: Webáruház), és egyéb tevékenységével kapcsolatosan folytatott adatkezelés tekintetében.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.

Az érintett a Webáruház használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési alapelvek

Adatkezelő adatai

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Adatfeldolgozás

Webáruház működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

Az érintett jogai

Adatkezelési alapelvek: 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy

  • azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

  • felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;

  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;

  • tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

1. Adatkezelő:

A  www.puzzlefutar.hu puzzle képkirakó termékek, játékok online értékesítésére szakosodott webáruház (a továbbiakban puzzlefutár) üzemeltetője és így, az Ön személyes adatainak kezelője:

Mesterné Szilos Katalin ev. 
székhely: 1113 Budapest, Takács Menyhért u. 34.
Nyilvántartási szám: 51112965 Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály
adószám: 68027603-2-43
telefon: +36 20 920 7460
email: info@puzzlefutar.hu

(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám
Adószám (csak céges felhasználók esetén)

Felhasználói fiók kezelése
Rendelési adatok megtekintési lehetőségének biztosítása
Bevásárlólista kezelése
Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció 

Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Regisztrált felhasználóra és vendég vásárlóra, vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám
Adószám (csak céges felhasználók esetén)

Rendelések teljesítése
Rendelési visszaigazolás küldése
Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció
 

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) 

Számlázási adatok kezelése

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)

Név
Lakcím
Adószám (csak céges felhasználók esetén)

 

Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Számviteli törvényben meghatározott határidőig, tehát 8 évig

Hírlevél küldés

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Email cím

Elektronikus úton történő reklámajánlatok (hírlevél) küldése

Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Online kapcsolatfelvétel az érintett által

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám

 

Az érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által

A kérdés feltevését követő 3 évig

Termékek értékelése a weboldalon

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Email cím
Város (nem kötelező)

 

A termékekre leadott értékelések megjelenítése a weboldalon

Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni, kezelni és a rendelést teljesíteni.

Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az érintett a hírlevélben található link alkalmazásával vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

3. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Presta WebSpace – Multimedienagentur Bokor

D-91207 Lauf an der Pegnitz, Kunigunden str. 35., Németország

Webhosting tevékenység, Data warehouse

Név, cím, telefonszám, email cím, adószám (céges megrendelők esetén)

Honor Könyvelő Iroda

1165 Budapest, Összefogás sétány 11.

Könyvelési tevékenység

Név, cím

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Csomagszállítás

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

4. A Webáruház működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Webáruház használata során előfordulhat, hogy nem személyhez kötődő információk rögzítésre kerülnek, mint például az érintett által használt webböngésző típusa, annak a honlapnak a címe, ahonnan webáruház oldalára eljutott, stb. – ezeket az adatokat Adatkezelő nem nevesített (anonim) módon tárolja.

A Webáruház a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google sütiket („cookie”-kat), az érintett számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Webáruház használatának elemzését, természetesen nem nevesített módon.

A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó nem személyhez köthető információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Adatkezelő számára történő összeállítására, valamint a weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja – természetesen szintén nem nevesített módon. 
A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics

Más sütik külső weboldalakhoz – mint például a Facebook-hoz „like” vagy „share” funkciók weboldalon történő használatán keresztül –, illetve a Google Remarketing alkalmazásához is kapcsolódhatnak.

A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy sütit helyez el az érintett számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az érintett korábban már látogatást tett a Webáruházban, így az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az érintett számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán.

Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/

Névtelenség A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Webáruház összes funkcióját.

A webáruház használatával az érintett hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

  • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

  • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Facebook hozzászólások 
A Webáruházban az érintetteknek lehetősége van a Facebook alkalmazásán keresztül hozzászólásokat megjeleníteni. A hozzászólás elküldésével az érintett hozzájárul ahhoz, hogy hozzászólását az Adatkezelő nyilvántartsa (a Facebook regisztrációjához kapcsolódó nevével és fényképével – a mindenkori Facebook alapvető és nyilvános felhasználói információkkal - együtt), kezelje, Webáruházában megjelenítse.

Vásárlói értékelések 
Amennyiben a Webáruházban az érintettnek lehetősége van a termékeket és szolgáltatásokat értékelni. Az értékelés elküldésével az érintett hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Adatkezelő a Webáruházban megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött értékeléssel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt érintett az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

5. Profilalkotás

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház használata (böngészés, vásárlás) során profilalkotást végez a Webáruház látogatóinak eredményesebb kiszolgálása érdekében. A profilozás során kizárólag a webböngésző által végzett technikai művelettel, anonim módon a látogató által megtekintett termékeket nézi a Webáruházat működtető számítástechnikai rendszer, és ezen megtekintett termékek alapján, a látogató érdeklődési körének megfelelően ajánl újabb termékeket a Webáruházban megtekintésre a rendszer. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik és az érintettre nézve a termék ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

6. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

7. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.
Jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel, ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).
Az Adatkezelő 
direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az érintett bármikor tiltakozhat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.
Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő alábbi elérhetőségein gyakorolhatja:

Mesterné Szilos Katalin ev.
postacím: 1113 Budapest, Takács Menyhért u. 34.
telefon: +36 20 920 7460
email: info@puzzlefutar.hu

Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
weboldal: www.naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az érintett által megadott jelszóval védett.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password